Zmluva č. Dohoda 1/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Dohoda 1/2010/2010
Dodávateľ:BROZ ochranárske združenie, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Ochrana hraboša severského panónskeho
Zmluvne dohodnutá čiastka:344 315,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:344 315,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Projekt LIFE08 NAT/SK/000239

Prílohy