Zmluva č. 43/2010/5.1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:43/2010/5.1/2009
Dodávateľ:MŽP SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí prostriedkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:364 355,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:364 355,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+

Prílohy