Zmluva č. Contract number 026804/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Contract number 026804/2007
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Diagnostic Nanotech and MICrotech Sensors
Zmluvne dohodnutá čiastka:452 320,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:452 320,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Commission of the European Communities, Freistadt AT
Poznámka:223 936 € financované EÚ a 228 384 € kofinancované cez ŠR SR (MŽP SR)

Prílohy