Zmluva č. 204/DOD/2009/410/7228/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:204/DOD/2009/410/7228/2009
Dodávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostr. Z fin. mech. EHP, Nórskeho fin. mech. a ŠR SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:323 013,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:323 013,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava

Prílohy