Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
36/2010/6.7/2010 Slovenský Hydrometeorologický ústav Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 2 654 139 0 MŽP SR, Bratislava 28.04.2010 01.05.2010
626/2009 STRABAG, s.r.o. I/50 Handlová - centrum, stavebné práce 2 648 183 0 SSC 26.08.2009
18/2003 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta ROEP Radava 2 644 550 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 15.12.2010
81/230/2008 Tempest. a.s. Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava Dodanie a personalizácia kvalifikačných kariet vodiča 2 643 896 415 179 MDPT SR 16.09.2013
UVN-26-53/2008 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 2 634 597 0 VN 18.11.2008 31.03.2009
AOS-I-11-2007-KV GAMO a.s. Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica Kúpna zmluva 2 634 531 87 450 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 12.09.2007 30.11.2007
AOS-I-4-2007-KV BaK s.r.o. Palisády 20, 811 06 Bratislava Kúpna zmluva 2 632 387 87 379 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 02.07.2007 31.10.2007
PRAV/231/2006 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 2 k rámcovej zmluve č. 80- 8001071 2 626 307 0 LPS SR, š. p. 31.12.2006 31.12.2007
014/1.1MP/2010/2010 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., Komárno Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 622 347 0 MŽP SR, Bratislava 25.06.2010 31.10.2012
AOS-1-101-56-3-2006-OSM SOFTline Services a.s. Jozefa Hagaru 9, 831 05 Bratislava Kúpna zmluva 2 621 613 87 022 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 12.09.2006 30.11.2006
353/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122 Riešenie rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 2010 - 2012 v rámci ,,Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR" 2 617 790 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
12/2010/2010 DIMANO, a. s., Bratislava Zmluva o dielo (licenčná zmluva) Zmluva o poskytnutí služieb 2 612 575 0 Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava 10.06.2010 10.06.2022
UVN-58-42/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 2 605 832 0 VN 03.09.2007 31.12.2007
367/6370/2007-ZNH 16/07 OAT spol. s r.o. Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín I/18 a I/67 okres Poprad, I/18 okres Prešov, I/73 Svidník 2 604 910 0 SSC 28.05.2007
PSB BA-171-25/2007 SPORTER s.r.o.BA Oprava a modernizácia ihrísk v KK 2 600 001 86 304 PSB Bratislava 02.05.2007
084/2002 Východoslovenské vydavatelstvo Košice s.r.o, Košice, Letná 45 Nákup pracovných zošitov pre základné školy v slovenskej aj v maďarskej mutácii 2 595 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 25.08.2002
192/6131/2007 Cassandra group, s.r.o. ZOD VDZ Senica 2 594 969 0 SSC 29.05.2007
UIA-27-288 ODEVA, spol. s r. o., Lipany Rovnošaty pre čestnú stráž a vojenskú hudbu 2 587 453 0 rad pre investície a akvizície MO 30.03.2007 15.06.2007
.../6350/2009/04/09 EUROVIA SK, a.s. I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky 2 586 427 0 SSC 07.01.2010
IA-29/2039 Gal a Martin Hanuš - ALP, s. r. o., Svätý Peter Nosný modulárny systém 2 580 447 0 rad pre investície a akvizície 30.06.2009 20.11.2009
KRP-1-30/EO-O-2008/2008 Jana Černá- súkromná podnikateľka stravovanie 2 567 550 0 KRPZ-BA 16.01.2012
UIA-2453-2007 Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava Výpočtová technika 2 563 643 0 SEOPMZ/OdKIS 03.12.2007 17.12.2007
370-100-2005 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Zmluva o dodávke plynu - BA Koliba 2 562 849 19 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2006 zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy
370-100-2005 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Zmluva o dodávke plynu - BA Koliba 2 562 849 19 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2006 zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy
6270/235/2006 BB EXPERTS s.r.o. Oprava vysutého chodníka - Donovaly 2 556 952 0 SSC 08.12.2006
6131/713/2006 DOPRA - VIA, a. s. I/2 Kúty-oprava cesty-obnova povrchových vlastností krytu 2 555 168 0 SSC 06.11.2006
A-2001-03 HOSPIMED Slovakia spol. s.r.o. Kúpna zmluva 2 549 998 0 UNB-FNBA
UVN-26-58/2008 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 2 543 101 0 VN 07.11.2008 31.03.2009
PSB BA-171-144/2007 ROSITTE s.r.o. TR Oprava a údržba priestorov "Za kasárňou" 2 535 369 84 159 PSB Bratislava 31.12.2007 31.01.2008
0860/2007 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/c,Plynárenská Kúpna zmluva 2 531 999 0 Ministerstvo školstva SR, Bratislava, Stromová 2665/1 25.06.2007