Zmluva č. UIA-27-288

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UIA-27-288
Dodávateľ:ODEVA, spol. s r. o., Lipany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rovnošaty pre čestnú stráž a vojenskú hudbu
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 587 452,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 587 452,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:rad pre investície a akvizície MO

Prílohy