Zmluva č. 014/1.1MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:014/1.1MP/2010/2010
Dodávateľ:KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., Komárno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 622 346,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 622 346,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy