Zmluva č. 12/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2010/2010
Dodávateľ:DIMANO, a. s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo (licenčná zmluva) Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 612 574,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 612 574,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre verejné obstarávanie SR
Objednávateľ:Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava