Zmluva č. 18/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:18/2003
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Radava
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 293 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 350 650,00
Celková dohodnutá čiastka:2 644 550,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova