Zmluva č. 192/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:192/6131/2007
Dodávateľ:Cassandra group, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD VDZ Senica
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 594 969,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy