Zmluva č. UVN-58-42/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:UVN-58-42/2007
Dodávateľ:KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 605 831,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 605 831,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:VN

Prílohy