Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
485/6131/2008 QADIS s.r.o. ZOD Zálievky škár na cestách I. tr. v správe SSC IVSC BA 2 998 681 0 SSC 30.06.2008
A-2001-33 OLYMPUS C&S s.r.o., org. zl. Kúpna zmluva č. 940111 2 996 564 0 UNB-FNBA
UIA-260-2008 MICRONIC, s. r. o., Kysak Prostriedky šifrovej ochrany informácií typu HORNÁD, BARANEC, BarATIX a ich súčastí 2 995 230 0 SEOPMZ/OdKIS 08.09.2008 14.11.2008
UVN-26-11/2008 Stanislav Baďura, Karpatská 62.Trenčín ZoD 2 992 743 0 VN 27.03.2008 29.05.2008
––- Novitech Tax, s.r.o. zánik realizácie a vyplatenia KDT-04 2 992 673 0 DR SR 14.08.2007
264/2004 Východoslovenské vydavatelstvo Košice s.r.o, Košice, Letná 45 nákup pracovných zošitov Prvouky pre 1. a 2. ročník základných škôl 2 990 600 0 Ministerstvo školstva SR 26.05.2004 27.08.2004
Z-428/2008 C.S. BITUNOVA, s.r.o. Vysprávky vozoviek studenou technológiou pod tlakom 2 975 000 0 SSC 07.05.2008
448/6131/2008 KOREKT, s r.o. Komárno ZOD Oprava ciest asfaltovou emulziou 2 965 480 0 SSC 21.05.2008
Z-541/6370/2008/ZNH-12/08 EUROVIA - Cesty, a.s. I/67 Dobšinský kopec obnova povrchu vozovky v km 41,000 - 48,350 2 963 636 0 SSC 02.06.2008
66/2008/SaP STAMART MARTIN s.r.o., Martin Zmluva o dielo 2 937 494 0 Slovenská národná knižnica 18.09.2008 31.01.2009
01-1127-2800/05 Hermes LabSystem, spol. s r. o. dodávka plynového chromatografu 2 936 156 0 ŠGÚDŠ 07.12.2005
SE-141-30/OVO-2008/2008 ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Šurany Športové súpravy 2 915 788 0 SE 31.05.2009
SE-64-28/OVO-2008 /2008 OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Bardejov Obuv športová a ÚOU 2 907 256 0 SE 31.03.2011
027/3.1MP/2010/2010 Trenčiansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 904 808 0 MŽP SR, Bratislava 07.06.2010 31.12.2015
04625000 B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava Kúpna zmluva č. 002/28/00 - dodanie kalibračného systému Bruel & Kjaer typu 9600U 2 896 576 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2000 30.11.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
041/3.1MP/2010/2010 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 894 721 0 MŽP SR, Bratislava 17.06.2010 30.12.2015
02970006 SlovCert spol. s r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava Zmluva o dielo č. 200603 - modernizácia zdroja rtg žiarenia Philips typ MG320 2 894 350 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 14.06.2006 31.07.2006 Suma je uvedená v slovenských korunách.
087/2002 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 2 894 150 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
UVN-26-9/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 2 869 925 0 VN 20.03.2008 30.05.2008
14528/2008 Porsche Inter Auto Slovakia, s. r. o. a Škoda Aut Kúpna zmluva 2 857 760 1 065 050 Slovenská pošta, a. s. 25.06.2009 na dobu neurčitú
UIA-245/2010 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - letecký petrolej a motorová nafta 2 850 117 2 850 117 SCMM 07.06.2010 15.12.2010
026/3.1MP/2010/2010 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 850 000 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2015
UIA-27/100 BAE SYSTEMS, Greenlawn, New York Zhotovenie systému IFF 2 839 528 0 rad pre investície a akvizície MO 20.03.2007 21.12.2007
279/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/51 Nitra intravilán - oprava cesty 2 838 746 0 SSC 11.09.2007
05670006 AMEDIS, spol. s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany Kúpna zmluva - FTIR Spektrometer EXCALIBUR HE 3600 VARIAN 2 836 976 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2006 20.09.2006 Suma je uvedená v slovenských korunách.
0529/2005 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 nákup učebníc pre stredné školy 2 835 795 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
064/1.2MP/2010/2010 Mesto Strážske Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 2 816 548 0 MŽP SR, Bratislava 18.06.2010 31.12.2015
1/2008 ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, M.S. Trnavského ROEP Kolárovo 2 814 584 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 10.12.2011
0530/2005 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 nákup učebníc pre stredné školy 2 805 900 0 Ministerstvo školstva SR 07.06.2005 31.12.2005
VN-01-29-02-2008 Adrian Med , s.r.o.,Lazovná 53,BB RD-Ortopedické implantáty 2 802 670 0 VN SNP RK 29.02.2008 03.03.2010 / + dodatok č.1/