Zmluva č. 66/2008/SaP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:66/2008/SaP
Dodávateľ:STAMART MARTIN s.r.o., Martin
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 002 037,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 937 493,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo kultúry
Objednávateľ:Slovenská národná knižnica

Prílohy