Zmluva č. 279/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:279/6131/2007
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD I/51 Nitra intravilán - oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 838 746,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy