Zmluva č. Z-428/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-428/2008
Dodávateľ:C.S. BITUNOVA, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vysprávky vozoviek studenou technológiou pod tlakom
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 975 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy