Zmluva č. 064/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:064/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Mesto Strážske
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 816 548,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 816 548,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy