Zmluva č. Z-541/6370/2008/ZNH-12/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-541/6370/2008/ZNH-12/08
Dodávateľ:EUROVIA - Cesty, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/67 Dobšinský kopec obnova povrchu vozovky v km 41,000 - 48,350
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 963 635,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy