Zmluva č. 02970006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02970006
Dodávateľ:SlovCert spol. s r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 200603 - modernizácia zdroja rtg žiarenia Philips typ MG320
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 894 350,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 894 350,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy