Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:ENVI-GEOS, s.r.o., Nitra, M.S. Trnavského
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Kolárovo
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 814 584,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 814 584,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého