Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
SE-153-43/OVO-2007 /2007 TATRASVIT SVIT – SOCKS a.s., Svit Ponožky 3 841 449 0 SE 30.11.2010
2318/2009 WINCOR NIXDORF s.r.o Zmluva o Integrácii a migrácii IS APONET 3 831 574 0 Slovenská pošta, a. s. 01.10.2009 31.12.2009
082/2002/1 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 826 000 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
38018 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava cesta pre motorové vozidlá I/66 (R1) Banská Bystrica - severný obchvat 3 807 742 0 SSC 16.08.2004
PSBPP-137-2007 SERVICES MCK s.r.o. Košice Odstránenie porevíznych závad bleskozvody - VÚ 5574/92 Kežmarok 3 796 236 0 PSB Poprad 12.09.2007 10.10.2007
AOS-I-3-2008-KV Alcatel Lucent Slovakia a.s. Vyšné fabriky 739, 033 20 Liptovský Hrádok Kúpna zmluva 3 795 875 126 000 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 07.08.2008 30.11.2008
0653/2006 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup učebníc pre základné školy 3 787 579 0 Ministerstvo školstva SR 24.05.2006 31.08.2006
010/2000 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Kúpa učebníc pre základné a stredné školy 3 787 500 0 Ministerstvo školstva SR 21.01.2000 31.12.2000
14395/2008 WINCOR NIXDORF s.r.o ZoD na poskytnutie služieb pre IS APONET verzia 2 3 780 223 0 Slovenská pošta, a. s. 24.08.2008 31.12.2008
ZV-81-57/2008 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č.ÚŠZV-81-57/2008 Oprava čerpacej stanice a vodojemu na zabezp. Pož.vody pre Výcv.osadu Jakub Village 3 777 000 0 ZV MO SR 10.11.2008 25.12.2008
0661/2005 AITEC Software-Ing. Sedláček Miroslav, Bratislava, Slovinská 12 nákup učebníc pre základné školy 3 766 979 0 Ministerstvo školstva SR 14.07.2005 31.08.2005
131/2003 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 nákup učebníc pre špeciálne základné školy a pre stredné školy 3 763 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
UVN-26-39/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 3 757 656 0 VN 12.09.2008 31.03.2009
Z-10/2008 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 Handlová - centrum - PD. 3 754 807 0 SSC 07.01.2008
184/2004 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 nákup učebníc pre stredné školy 3 752 400 0 Ministerstvo školstva SR 30.04.2004 31.12.2004
014/2001 Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava, Koceľova 17 Nákup učebníc pre stredné školy 3 737 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
702/2010 SATES,a.s. Obnova VDZ vozoviek c.I.tried v správe SSC Ba - časť č.1 3 734 410 0 SSC 19.05.2010
03831300-2 M.T.T., spol. s r.o., Ivánska cesta č. 23, 821 04 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 91/2000 3 725 225 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 29.09.2000 31.10.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
P250/2004 ISTRAS spol. s r. o. Kúpna zmluva 3 722 467 0 UNB-FNBA
UVN-56-38/2006 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 3 720 642 0 VN 27.09.2006 29.12.2006
6131/712/2006 DOPRA - VIA, a. s. I/51 Radošovce intravilán-oprava cesty -obnova povrchových vlastností krytu 3 715 537 0 SSC 06.11.2006
Zmluva o dielo KVZ Invest s.r.o. Úprava nádvoria a parkoviska 3 699 143 0 ŠGÚDŠ 14.09.2005 25.11.2005
019/2001 PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25 Nákup učebníc pre osobitné a stredné školy 3 696 940 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
21/ZA/2009/2009 GRENSTAV, s.r.o., Likavka Zmluva o dielo Liptovská Osada 3 687 243 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
UIA-29/2053 SLOVNAFT, a.s. Dodanie palív - letecký petrolej a motorová nafta 3 685 575 0 VeLog 27.05.2009 15.12.2009
526/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD C I/51 Holíč - intravilán - oprava cesty 3 683 069 0 SSC 06.08.2008
088/2002 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 Nákup učebníc pre stredné školy v SR 3 665 720 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
003/3.1MP/2010/2010 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 660 630 0 MŽP SR, Bratislava 07.06.2010 31.12.2015
UIA-26/879 Kuehne+Nágel, s.r.o. Bratislava Poskytnutie prepravy 3 659 085 0 GŠ OS SR 05.05.2006 31.12.2006
6400/6472/51/2006 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Cesta I/59, Dolný Kubín - mostné objekty č. 59-077, 59-073- práce 3 652 732 0 SSC 12.07.2006