Zmluva č. 526/6131/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:526/6131/2008
Dodávateľ:CESTY NITRA, a.s. Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD C I/51 Holíč - intravilán - oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 683 069,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy