Zmluva č. 14395/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14395/2008
Dodávateľ:WINCOR NIXDORF s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD na poskytnutie služieb pre IS APONET verzia 2
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 780 223,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 780 223,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy