Zmluva č. 702/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:702/2010
Dodávateľ:SATES,a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Obnova VDZ vozoviek c.I.tried v správe SSC Ba - časť č.1
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 734 410,47
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy