Zmluva č. 003/3.1MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:003/3.1MP/2010/2010
Dodávateľ:Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 660 630,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 660 630,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy