Zmluva č. ZV-81-57/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-57/2008
Dodávateľ:S-TEAM Veľký Krtíš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD č.ÚŠZV-81-57/2008 Oprava čerpacej stanice a vodojemu na zabezp. Pož.vody pre Výcv.osadu Jakub Village
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 777 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 777 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy