Zmluva č. PSBPP-137-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-137-2007
Dodávateľ:SERVICES MCK s.r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odstránenie porevíznych závad bleskozvody - VÚ 5574/92 Kežmarok
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 796 235,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 796 235,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad