Zmluva č. 131/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:131/2003
Dodávateľ:PROXIMA Press - RNDr. Jela Šimeková, Bratislava, Silvánska 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre špeciálne základné školy a pre stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 763 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 763 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy