Zmluva č. Zmluva o dielo

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluva o dielo
Dodávateľ:KVZ Invest s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava nádvoria a parkoviska
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 493 967,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 205 176,00
Celková dohodnutá čiastka:3 699 143,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠGÚDŠ

Prílohy