Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
P356/2003 Nimag spol. s r. o. Kúpna zmluva č. 21/2003 4 024 086 0 UNB-FNBA
091/1.2Mp/2010/2010 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 018 053 0 MŽP SR, Bratislava 21.06.2010 31.12.2015
UVN-26-60/2008 OMOSS,s.r.o. Osadská 679/15, Trstená ZoD 4 010 981 0 VN 14.08.2008 05.05.2009
026/4.5MP/2009/2009 Mesto Šahy, Šahy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 010 611 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.08.2010
026/4.5MP/2009/2009 Mesto Šahy, Šahy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 010 611 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.08.2010
463/6370/2007/ZNH-22/07 SKANSKA BS a.s. I/79 Veľaty - Luhyňa, oprava cesty v km 46,350-47,000 4 007 613 0 SSC 29.06.2007
285/6131/2007 DOPRASTAV a.s. Bratislava ZOD I/63 Mužla - oprava cesty v správe SSC IVSC Bratislava 4 000 000 0 SSC 12.09.2007
USZV-23-20-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR KZ- Jakub VILLAGE 3 983 270 0 ZV MO SR 03.05.2007 12.12.2007
3/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia služieb súvisiacich so spracovaním štúdií "Jadrová bezpečnosť - výskumno-vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou - 2. stupeň" a záväzok objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu 3 982 941 657 185 ÚJD SR 19.03.2008 30.11.2011
1/07/2007 Perigeum Group s.r.o., Bratislava, Galvaniho ROEP Mužla 3 979 360 0 ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého 18.12.2009
096/1.2MP/2010/2010 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 975 397 0 MŽP SR, Bratislava 01.07.2010 31.12.2010
DSS-09/2008 Data System Soft, spol .s.r.o. EUROkoverzia, dvojité zobrazenie meny, migrácia 3 960 000 3 960 000 Štátny fond rozvoja bývania 02.01.2008 31.05.2008
15/2003 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta ROEP Žihárec 3 951 570 0 Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova 31.08.2010
2358/2009 Rempo, s r. o. Rámcová dohoda 3 950 074 346 290 Slovenská pošta, a. s. 30.09.2009 30.09.2013
1796/2009 ŠEVT, a. s. Rámcová dohoda č. VZ 036/2009 3 950 074 321 300 Slovenská pošta, a. s. 27.05.2009 27.05.2013
03290003 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Zmluva o dielo č. 23-30040-1015 3 940 668 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 14.05.2003 15.07.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
968/2002 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 Dodávka výpočtovej techniky a programového vybavenia pre kancelárie Ministerstva školstva 3 933 909 0 Ministerstvo školstva SR 14.11.2002 20.11.2002
020/2001 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 Nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 931 500 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
A-34-2002 WEGA – MS s.r.o. Kúpna zmluva č. 138/2002 3 929 068 0 UNB-FNBA
032/2.1MP/2009/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 891 584 0 MŽP SR, Bratislava 03.03.2010 31.10.2012
03290003-1 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 23-30040-1015 3 889 309 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 29.10.2003 15.11.2003 Suma je uvedená v slovenských korunách.
AOS-1-101-50-10-2006-dodatok ANTES B+M s.r.o. Súdna 13, 911 01 Trenčín Dodatok č.1 - zmluva o dielo 3 882 727 128 883 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 21.11.2006 15.12.2006
KaVSÚ-1-1336/2007 MAGIC TRADING CORPORATION, a.s. Liptovský Mikuláš KZ č. 27/2455 - dodávka technických prostriedkov s ochranou proti nežiadúcemu elektromagnetickému vyžarovaniu 3 878 975 0 OdKIS SEOPMZ 19.12.2007
UVN-26-51/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 3 877 951 0 VN 06.10.2008 27.02.2009
1482/2009 WINCOR NIXDORF s.r.o ZoD na poskytnutie služieb pre systém APONET verzia 3 3 877 872 0 Slovenská pošta, a. s. 30.04.2009 30.06.2009
UVN-56-54/2006 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 3 874 300 0 VN 11.12.2006 31.12.2007
SE-147-10/OM-2005/2005 Turčan Delta, spol. s r. o. Tabuľky s evidenčným číslom 3 867 092 0 SE doba neurčitá
19/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany, Bratislavská cesta 122 Riešenie úloh výskumu a vývoja schválené vedením MP SR na rok 2009 3 848 616 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.02.2009 31.12.2009
420/2010 WINCOR NIXDORF s.r.o Zmluva o poskytovanií služieb pre IS APONET 3 847 301 629 534 Slovenská pošta, a. s. 13.05.2010 30.06.2010
6270/121/2006 C.S. BITUNOVA, s.r.o. I/50 Lučenec - R. Sobota - odstránenie nerovností 3 841 463 0 SSC 22.09.2006