Zmluva č. USZV-23-20-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-23-20-2007
Dodávateľ:LEDIC, a.s. Praha, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ- Jakub VILLAGE
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 983 270,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 983 270,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy