Zmluva č. 1/07/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/07/2007
Dodávateľ:Perigeum Group s.r.o., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Mužla
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 979 360,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 979 360,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:ÚGKK SR, Bratislava, Chlumeckého

Prílohy