Zmluva č. 3/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2008
Dodávateľ:VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia služieb súvisiacich so spracovaním štúdií "Jadrová bezpečnosť - výskumno-vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou - 2. stupeň" a záväzok objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 982 940,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 982 940,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:657 185,00
Rezort:Úrad jadrového dozoru
Objednávateľ:ÚJD SR
Poznámka:

Prílohy