Zmluva č. 032/2.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:032/2.1MP/2009/2009
Dodávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 891 584,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 891 584,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy