Zmluva č. 15/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2003
Dodávateľ:Geodézia Bratislava a.s., Bratislava, Pekná cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ROEP Žihárec
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 066 176,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:1 885 394,00
Celková dohodnutá čiastka:3 951 570,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova

Prílohy