Zmluva č. 03290003-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03290003-1
Dodávateľ:JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 23-30040-1015
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 889 309,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 889 309,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy