Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
AOS-1-101-50-11-2006-dodatok2 ISO spol.s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Dodatok č.2 - zmluva o dielo 6 141 851 203 872 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 05.12.2006 15.12.2006
03731300 ARKO, s.r.o., Slávkovská 12, 040 01 Košice Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka technológie VN, repasia rozvádzačov NN, úprava trafostanice vrátane stavebných úprav a zabezpečenie automatického režimu prevádzky 6 135 857 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30.06.2000 31.10.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách
82/2009-200-Z/2009 SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A Záväzok SAP poskytnúť zákazníkovi a Ovládaným osobám Nové licencie k Software a tomu zodpovedajúci záväzok zákazníka zaplatiť SAP dohodnutú cenu 6 124 707 1 347 436 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 29.06.2009
353/2003 Devos, s.r.o., Bratislava, Jamnického 16 nákup výpočtovej techniky 6 122 100 0 Ministerstvo školstva SR 22.09.2003
Z-1280/2008 WOONERF, spol. s r.o. Prešov I/78 Námestovo- prieťah - PD. 6 115 410 0 SSC 04.12.2008
AOS-1-101-50-11-2006-dodatok ISO spol.s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Dodatok č.1 - zmluva o dielo 6 113 467 202 930 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 24.10.2006 15.12.2006
6400/6431/69/2006 Cestné stavby Žilina spol. s.r.o. I/18,km 504,00- Stankovany-Rojkov, upokojenie dopravy- práce. 6 112 441 0 SSC 26.10.2006
201/2002 SWECK, spol. s r.o., Bratislava, Karpatská 18 Programové vybavenie softvéru - prevod užívateľských práv, školenie užívateľov, systémová údržba 6 112 395 0 Ministerstvo školstva SR 14.05.2002
60-200-2001 Spirit Dúbravská cesta 9 NEIS 6 106 326 38 942 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2001
60-200-2001 Spirit Dúbravská cesta 9 NEIS 6 106 326 38 942 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2001
6370/22/06-PPZ EUROVIA - Cesty, a.s. I/50 Rožňava - Soroška oprava cesty 6 052 002 0 SSC 11.10.2006
P182/2001 OLYMPUS C&S spol. s r. o., o. z. Kúpna zmluva č. 950108 5 998 048 0 UNB-FNBA
024/2001 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 nákup učebníc pre základné a stredné školy 5 947 000 0 Ministerstvo školstva SR 15.03.2001 31.12.2001
11552/2007 SOITRON, a.s. Rámcová dohoda 5 925 115 110 063 Slovenská pošta, a. s. 01.07.2007 01.07.2011
14222/2008 WINCOR NIXDORF s.r.o Rámcová dohoda 5 925 115 23 800 Slovenská pošta, a. s. 22.05.2008 22.05.2012
003/1.3MP/2009/2009 MŽP SR, Bratislava Nenávratný finančný príspevok 5 911 289 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 06.04.2009 30.09.2011 Integrované riešenie informačných tokov sledovanie a hodnotenie stavu vôd v zmysle RSV
RD SE-11-49/OVO-2007/2007 Ševt a.s., Bratislava Kancelársky papier 5 908 518 0 SE 27.04.2011
RD SE-3-48/OVO-2008/2008 Xepap s.r.o., Zvolen Kancelárske potreby 5 908 518 0 SE 12.06.2012
A/2010/93/2010 Vaša stravovacia gastrolístky 5 893 568 0 KRPZ-NR 05.07.2014
AOS-1-101-50-11-2006-OSM ISO spol.s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo 5 882 445 195 261 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 08.09.2006 15.12.2006
1180/6370/2008/PPZ-03/08 C.M.R. Slovakia s.r.o. Uskutočnenie stavebných prác I/18 Hôrka zosuv 5 862 565 0 SSC 21.11.2008
232/6131/2007 MATADORFIX, s.r.o. ZOD VDZ Nové Zámky, Šaľa 5 830 216 0 SSC 22.06.2007
012/2001 Expol Pedagogika, s.r.o., Bratislava, Pribišova 7 Nákup učebníc pre osobitné školy 5 794 000 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 31.12.2001
028/2.1MP/2009/2010 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 779 924 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 30.11.2011
UIA-2220-2006 Siemens Buseiness Services s. r. o., Bratislava Výpočtová technika 5 727 035 0 KaMO, VeLOG TN, SEOPMZ/OdV, VeSVaP TN, ŠbRO/UNDOF, KaMO/OdEaMZ 30.10.2006 30.11.2006
UIA-28/807 PWC Avis, s. r. o., Košice Vykonávanie pozár.servisu HW a SW inf. systému AVIS-LINDA 5 725 733 0 Spoj.veliteľstvo TN 07.04.2008 31.12.2008
02/2004 KVZ Invest s.r.o. Oprava fasády 5 679 957 0 ŠGÚDŠ 24.06.2004
UIA-27/102 ArcGEO Information Systems spol. s r. o., BA Zber údajov pre CPD VISÚ 5 669 851 0 rad pre investície a akvizície MO 28.03.2007 07.12.2007
056/3.1MP/2010/2010 Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 5 635 908 0 MŽP SR, Bratislava 13.06.2010 31.12.2015
086/2002 Terra vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, Janáčkova 2 Nákup učebníc pre základné a stredné školy v SR 5 632 500 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002