Zmluva č. 03731300

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03731300
Dodávateľ:ARKO, s.r.o., Slávkovská 12, 040 01 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka technológie VN, repasia rozvádzačov NN, úprava trafostanice vrátane stavebných úprav a zabezpečenie automatického režimu prevádzky
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 135 857,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 135 857,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách

Prílohy