Zmluva č. A/2010/93/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:A/2010/93/2010
Dodávateľ:Vaša stravovacia
Predmet zmluvy - názov zmluvy:gastrolístky
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 893 567,82
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 893 567,82
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRPZ-NR

Prílohy