Zmluva č. AOS-1-101-50-11-2006-OSM

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-1-101-50-11-2006-OSM
Dodávateľ:ISO spol.s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 882 444,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 882 444,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:195 261,40
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši

Prílohy