Zmluva č. Z-1280/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-1280/2008
Dodávateľ:WOONERF, spol. s r.o. Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/78 Námestovo- prieťah - PD.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 115 410,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy