Zmluva č. AOS-1-101-50-11-2006-dodatok2

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:AOS-1-101-50-11-2006-dodatok2
Dodávateľ:ISO spol.s.r.o. Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.2 - zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 141 851,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 141 851,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:203 872,11
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši