Zmluva č. 82/2009-200-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:82/2009-200-Z/2009
Dodávateľ:SAP Slovensko s.r.o., , Bratislava, Plynárenská 7/A
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Záväzok SAP poskytnúť zákazníkovi a Ovládaným osobám Nové licencie k Software a tomu zodpovedajúci záväzok zákazníka zaplatiť SAP dohodnutú cenu
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 124 707,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 124 707,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 347 435,56
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy