Zmluvy za Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
10-2008/2008 LIKO Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 0 0 NARMSP, Bratislava 01.10.2008
1/2008 Pavelková Andre, Mgr., Bratislava Zmluva o dielo 415 0 NARMSP, Bratislava 29.10.2008
bezcisla7/2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava Poistná zmluva 952-00188-99 0 0 NARMSP, Bratislava 19.11.2008
bezcisla8/2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava Poistná zmluva 905-03129-98 0 0 NARMSP, Bratislava 19.11.2008
109021495./2009 Gamo a.s., Banská Bystrica Zmluva o dielo 6 478 0 NARMSP, Bratislava
1/2009 Pavelková Andre, Mgr., Bratislava Zmluva o dielo 200 0 NARMSP, Bratislava 13.01.2009
27/2009/ODDK/2009 JAV, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo a licenčná zmluva 4 950 0 NARMSP, Bratislava 03.03.2009
38/2009/OSpMSP/2009 UNITRANS, spol. s.r.o., Nitra Zmluva o zabezpečení služieb 546 0 NARMSP, Bratislava 24.03.2010
77/2009/ONP/2009 Mestský úrad Sládkovičovo, Sládkovičovo Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov 16 898 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009
78/2009/ONP/2009 Vedecko-technologický park Žilina, Žilina Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov 5 763 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009
79/2009/ONP/2009 ASTERION, n. o. , Handlová Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov 12 040 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009
80/2009/ONP/2009 Mesto Moldava nad Bodvou, Moldava nad Bodvou Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov 11 130 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009
81/2009/ONP/2009 Podnikateľské a inovačné centrum - Technologický inkubátor Prievidza, Prievidza Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov 12 620 0 NARMSP, Bratislava 01.03.2009
91/2009/OEaS ActivIT, s. r. o., Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva 0 0 NARMSP, Bratislava 18.06.2009
13 - 2006/2006 LIKO Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o nájme 23 265 0 NARMSP, Bratislava 01.07.2006
150/2009/OEaS/2009 LikoSpol a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 675 0 NARMSP, Bratislava 01.09.2009
174/OEaHS/2009 Activ IT, s. r. o. , Banská Bystrica Zmluva o dielo 21 884 0 NARMSP, Bratislava 13.11.2009
69/2010/OFPaRS/2010 RPIC Prešov, Prešov Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 6 500 0 NARMSP, Bratislava 07.05.2010 31.12.2010
70/2010/OFPaRS/2010 RPIC Trebišov, Trebišov Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 5 800 0 NARMSP, Bratislava 07.05.2010 31.12.2010
71/2010/OFPaRS/2010 RPIC Košice, Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb 9 600 0 NARMSP, Bratislava 07.05.2010 31.12.2010