Zmluva č. 79/2009/ONP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:79/2009/ONP/2009
Dodávateľ:ASTERION, n. o. , Handlová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 040,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 040,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy