Zmluva č. 77/2009/ONP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:77/2009/ONP/2009
Dodávateľ:Mestský úrad Sládkovičovo, Sládkovičovo
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 898,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 898,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy