Zmluva č. 69/2010/OFPaRS/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:69/2010/OFPaRS/2010
Dodávateľ:RPIC Prešov, Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy