Zmluva č. 27/2009/ODDK/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:27/2009/ODDK/2009
Dodávateľ:JAV, s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 950,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 950,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy