Zmluva č. 1/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008
Dodávateľ:Pavelková Andre, Mgr., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:414,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:414,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava