Zmluva č. 80/2009/ONP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:80/2009/ONP/2009
Dodávateľ:Mesto Moldava nad Bodvou, Moldava nad Bodvou
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 130,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 130,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy