Zmluva č. 174/OEaHS/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:174/OEaHS/2009
Dodávateľ:Activ IT, s. r. o. , Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 884,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 884,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy